Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Acte notariale

Programare ON-LINE

Perfectarea actelor notariale

 

Secţia consulară prestează servicii notariale precum: procuri, declaraţii, certificate, autentificarea semnăturii, legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele etc., la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau temporar pe teritoriul Republicii Elene.

Pentru perfectarea procurii , solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

1. P aşaportul naţional pentru călătorii în străinătate valabil, în original ;

2. Copia buletinului de identitate, valabil, a persoanei pe numele căruia se perfectează actul;

3. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα) în mărime de 30 euro

ELIBERAREA CERTIFICATELOR

Secţia consulară perfectează certificate precum: certificatul privind locul nașterii, certificatul privind componența familiei, etc.

Pentru perfectarea unui certificat, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

1. Paşaport naţional pentru călătorii în străinătate valabil în original;
 
2. Certificatul de naștere (după caz);
 
3. Certificatul de căsătorie/ divorț (după caz);
 
4. Certificatele de naștere a copiilor (după caz);
 
5. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα) în mărime de 30 euro
 

LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE ŞI A EXTRASELOR DIN ELE

 

 

Pentru legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

1. Paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate valabil,în original;

2. Actul în original şi două copii ;

3. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα)

 

Taxa consulară:

  • pentru fiecare act - 2 Euro.