Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Buletine de Identitate

Programare ON-LINE

 

LISTA BULETINELOR DE IDENTITATE PERFECTATE LE GĂSIȚI AICI:

Pentru perfectarea buletinului de identitate, solicitantul depune personal (conform programării) următoarele documente:

1. Buletinul de identitate în original şi două copii (după caz);

2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova în original şi două copii (după caz);

3. Certificatul de naştere în original şi două copii.

4. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi două copii.;

5. Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova ;

6. Certificatul de naştere a copiilor minori (până la 16 ani), în original. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul de naştere eliberat de către OSC din Moldova ;

7. Prezența obligatorie a reprezentantului legal a solicitantului sau declaraţia autentificată, în cazul primei documentări, în vederea stabilirii identităţii solicitantului buletinului de identitate;

8. În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul va depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate.

9. 2 fotografii 35X45 mm și 2 fotografii 10X15 cm, mat, color pe fon alb; (IDENTICE)

10. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα)

 

TaxaTimp
70 Euro – în caz de pierdere/furt1 lună
60 Euro1 lună
45 Euro2 luni
Contul Misiunii: Banca Națională a Greciei (Eθνικη Τραπεζα)
104/480 481-31

 

IMPORTANT!

Stimați concetățeni!

Solicităm respectuos cetățenilor Republicii Moldova, solicitanți ai serviciilor consulare, antrenați în dosare judiciare, civile, penale sau de contencios administrativ (în deosebi solicitanților de perfectare a actelor de identitate – pașapoarte și buletine de identitate), să-și finiseze procerdurile de reglare procesuală (scoaterea de pe rol) ale acestora până la momentul adresarii către Ambasadă.