Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Buletine de Identitate

Programare ON-LINE

 

LISTA BULETINELOR DE IDENTITATE PERFECTATE:

  Nr. de înregistrare / Confirmarea perfectării actului de identitate

122   184  201  233  258   268

2020

14  27  42A   48 70   72R  73  74  75  77  79R  82  86  89  90   92  97  98  99  100  101  105  106  107  108 

Pentru perfectarea buletinului de identitate, solicitantul depune personal (conform programării) următoarele documente:

1. Buletinul de identitate în original şi două copii (după caz);

2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova în original şi două copii (după caz);

3. Certificatul de naştere în original şi două copii.

4. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi două copii.;

5. Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova ;

6. Certificatul de naştere a copiilor minori (până la 16 ani), în original. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul de naştere eliberat de către OSC din Moldova ;

7. Prezența obligatorie a reprezentantului legal a solicitantului sau declaraţia autentificată, în cazul primei documentări, în vederea stabilirii identităţii solicitantului buletinului de identitate;

8. În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul va depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate.

9. 2 fotografii 35X45 mm și 2 fotografii 10X15 cm, mat, color pe fon alb; (IDENTICE)

10. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα)

 

TaxaTimp
70 Euro – în caz de pierdere/furt1 lună
60 Euro1 lună
45 Euro2 luni
Contul Misiunii: Banca Națională a Greciei (Eθνικη Τραπεζα)
104/480 481-31

 

IMPORTANT!

Stimați concetățeni!

Solicităm respectuos cetățenilor Republicii Moldova, solicitanți ai serviciilor consulare, antrenați în dosare judiciare, civile, penale sau de contencios administrativ (în deosebi solicitanților de perfectare a actelor de identitate – pașapoarte și buletine de identitate), să-și finiseze procerdurile de reglare procesuală (scoaterea de pe rol) ale acestora până la momentul adresarii către Ambasadă.