Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Emigrare autorizată

Poate fi considerată ca permisiunea oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (Se aplică ştampila în paşaportul străin”Plecare pentru stabilire cu domiciliu permanent în Republica Elenă”)

 

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării autorizate, depun cererea la sediul Misiunii Diplomatice, conform programării prealabile, următoarele acte (după caz):

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (în original + 2 copii);
 • Buletinul de Identitate (în original + 2 copii);
 • Livretul Militar sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară (în original + 2 copii);
 • Adeverinţa de pensionar;
 • Patru fotografii - 35x45 mm;
 • Certificatul de naştere al solicitantului (în original + 2 copii);
 • Certificatele de naştere moldoveneşti ale copiilor minori (în original + 2 copii);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ;
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta (în original + 2 copii);
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat;
 • Adeverinţa privind componenţa familiei de la locul de trai, (în original cu ştampila Appostile, însoţită de traducere);
 • Declaraţia părinţilor solicitantului care rămîn cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. Declaraţiile de la părinţi se prezintă indiferent de vîrsta solicitantului. În cazul în care părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatele de deces;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Conform articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).

 

ATENŢIE:

Achitarea serviciilor consulare se efectuează exclusiv în prin virament bancar.

 

Contul bancar al Misiunii:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10448048131