Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Informații privind intrarea în Republica Moldova, în perioada stării de urgență în sănătate publică, a cetățenilor străini și apatrizilor.

Publicat:Mon, 29/06/2020 - 13:22

Prin Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost prelungită starea de urgență în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 15 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluţia situației epidemiologice.

Prin urmare, până la data de 15 iulie 2020 rămâne interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepţii:

1) membri de familie ai cetăţenilor RM;
2) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
3) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
4) membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
5) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
6) persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7) lucrătorii transfrontalieri;
8) conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Excepție de la respectarea regimului de autoizolare pe o perioada de 14 zile în locurile determinate, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

1) conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;

2) persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

3) elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

4) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;

5) lucrătorii transfrontalieri;

6) membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

7) persoane în tranzit.

Textul integral al Hotărârii sus-menționate poate fi accesat la următorul link