Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Titluri de călătorie

Programarea la acest serviciu este opțională. Persoanele se vor prezenta la Ambasadă, în urma unei discuții telefonice cu serviciul consular și stabilirii detaliilor necesare.

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Ambasada eliberează Titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport.
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • cererea de solicitare a actului;
 • două fotografii 35mm x 45mm;
 • dovada cetățeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de ședere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor și cetățenilor străini;
 • face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
 • în cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în Grecia sau Cipru – certificatul de naștere emis de autoritatea responsabilă elenă sau cipriotă, cu Apostila pe original.
 • Titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.
 • În baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Grecia sau Cipru în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • Dacă se solicită Titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la Ambasadă a unui părinte.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).
 • Titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect recomandăm să se consulte rubrica Servicii consulare prin poștă.