Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Titluri de călătorie

Programare ON-LINE

 

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

Titlul de călătorie se eliberează următoarelor categorii de persoane:

 • cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
 • apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
 • cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul înaintează următoarele documente:

 • prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
 • cererea de eliberare a titlului de călătorie;
 • două fotografii 35mm x 45mm;
 • face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
 • motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;
 • prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie;
 • achită taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare, precum şi plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

 

Titlul de călătorie poate fi eliberat şi la solicitarea scrisă a autorităţilor Republicii Moldova, autorităţilor Republicii Elene sau Republicii Cipru, precum şi a organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale, în următoarele cazuri:

 • revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie medicală;
 • revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie penitenciară;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu o cerere de extrădare;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu o decizie de expulzare;
 • revenirea în Republica Moldova a copiilor minori aflaţi fără supraveghere părintească pe teritoriul altui stat;
 • revenirea în Republica Moldova a victimelor traficului de fiinţe umane sau a migranţilor aflaţi în dificultate;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu situaţia dificilă în care se află solicitantul titlului de călătorie;
 • revenirea în Republica Moldova în baza unei cereri de readmisie.

 

Taxa consulară şi taxa aferentă pentru perfectarea titlului de călătorie – 25 Euro.

 

Contul bancar al Misiunii:
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10448048131

 

ATENŢIE:
Achitarea serviciilor consulare se face exclusiv în prin virament bancar. Secţia Consulară a Ambasadei nu acceptă nici un fel de plăţi la sediu misiunii.