Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Transcrierea Actelor de Stare Civilă

Programarea este obligatorie un solicitant = o programare Persoana care solicită concomitent transcrierea mai multor acte de stare civilă, va înregistra o singură programare

Termenul de soluționare este de circa 90 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Grecia - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie/divorț moldovenesc înregistrată în Grecia - 25 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Grecia - gratuit.

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Elene (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă grecesc, autoritatea Republicii Moldova va înregistra/transcrie actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor Republicii Moldova, care locuiesc permanent/temporar în afara teritoriului țării, se efectuează de către Agenția Servicii Publice a Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia);
 • actul de stare civilă grecesc supus transcrierii emis de autoritatea responsabilă (act de naștere, căsătorie/divorț, deces), cu Apostila pe original;
 • actele de stare civilă ale părinților, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie);
 • dovada achitării taxelor de traducere a actului supus transcrierii;
 • dovada achitării taxelor de transcriere (pentru actele de căsătorie sau divorț).
 • Toate documentele eliberate de organele competente elene/cipriote, urmează a fi apostilate.
 • Este necesară prezentarea actelor în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • Dosarul de transcriere al actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobarea acestuia, Ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 90 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat (fapt ce necesită prezența repetată a solicitantului la sediul Ambasadei), din care motiv se recomandă persoanei, care planifică să părăsească Grecia în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 5 zile la Agenția Servicii Publice (Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului) | AGENŢIA SERVICII PUBLICE (gov.md)), prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).