Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Înregistrare Căsătorie sau Divorțului la sediul Ambasadei

Programare obligatorie

Înregistrare căsătorie
 • Cost - 50 euro Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de la 30 la 60 zile
Înregistrare divorț
 • Cost - 155 euro Din ziua depunerii cererii, data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile.

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la sediul Ambasadei. La fel cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni și în privința partajului averii.
Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară);
 • certificatele de naștere și fotocopii (la căsătorie);
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și fotocopii (la divorț);
 • certificatul de divorț sau deces al soției/soțului și fotocopii, după caz (la căsătorie);
 • certificatul de căsătorie (la divorț);
 • Cererea de căsătorie/divorț se depune personal de către ambii soți/viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 de zile din data depunerii cererii, dar nu mai mult de 60 de zile. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 zile din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.