Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Pașaport

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie Un solicitant = o programare.

Lista pașapoartelor perfectate găsiți aici


Pentru minori până la 12 ani
 • în termen de circa 1 lună - 54 euro
 • în termen de circa 2 luni  - 31 euro
Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani
 • în termen de circa 1 lună - 68 euro
 • în termen de circa 2 lună - 31 euro
Pentru adulți (persoane cu vârsta peste 18 ani )
 • în termen de circa 1 lună - 99 euro
 • în termen de circa 2 lună - 62 euro

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Pașaportul se eliberează la solicitare în următoarele situații:
 • la prima documentare
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale
 • expirarea termenului de valabilitate
 • declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare 
 • solicitarea celui de-al doilea pașaport
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • constatarea neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false

Pentru depunerea cererii de perfectare a pașaportului, solicitantul va prezenta originalul și câte o copie a următoarelor acte:

 1. Buletin de identitate valabil cu fișa de însoțire (dacă actul lipsește dar este valabil persoana va semna o declarație suplimentară primită la ambasadă);
 2. Pașaport valabil, expirat și/sau deteriorat, inclusiv și alte pașapoarte mai vechi deținute; în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului, titularul va depune o declarație în acest sens;
 3. Buletinul de identitate sau pașaportul valabil al părintelui ce însoțește minorul, dacă se solicită pașaport pentru minor;
 4. O fotografie10 cm x 15 cm, color, pe fon alb, doar pentru copii mai mici de 4 ani.
 5. Certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului, se va prezenta certificatul de divorț emis pe numele părintelui care se prezintă cu copilul;
 6. La depunerea cererii pentru minorul al cărui părinți se află în divorț se va prezenta hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă. Dacă în urma divorțului instanța de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinți, pentru eliberarea pașaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului, care va fi redactată la Ambasadă sau autentificată notarial. Dacă în urma divorțului instanța de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu nici unul din părinți, se va prezenta declarația de acord a ambilor părinți care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părintești, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată părintele care depune cererea pentru eliberarea pașaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în fața funcționarului consular;
 7. Dovada achitării taxelor.
 • Dacă buletinul de identitate este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani și nu a obținut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea pașaportului se admite doar în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiția că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depășească termenul comenzii serviciului de eliberare a pașaportului. Prin derogare de la acest punct, dacă cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Republicii Elene sau Republicii Cipru, se consideră emigrant și este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă. Pașaportul se eliberează persoanei cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 până la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celui cu vârsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani. 
 • Pentru cetățeanul, amprentele digitale ale cărui, temporar nu pot fi prelevate, pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni. 
 • În pașaportul părintelui nu se includ date despre copiii acestuia. 
 • Cetățeanul Republicii Moldova poate deține concomitent două pașapoarte valabile cu condiția ca datele despre titular din acestea vor fi identice.
 • Fotografierea persoanei pentru perfectarea Pașaportului are loc în ambasadă, alte fotografii nu sunt necesare.
 • Părintele copilului cu vârsta mai mică de 4 ani, va prezenta o fotografie a copilului cu mărimea: 10 cm x 15 cm, color, pe fon alb.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenția Servicii Publice care examinează cererea și perfectează pașaportul.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).
 • Pașaportul perfectat poate fi ridicat: a) personal de titularul actului prin prezența fizică al acestuia la sediul Ambasadei, b) prin prezența reprezentantului împuternicit prin procura autentificată notarial la sediul Ambasadei, c) prin comanda, de către titularul actului, a serviciilor de curierat (la solicitarea actului, curierul trebuie să cunoască numele titularului actului și numărul de ordine al actului indicat pe talonul eliberat de Ambasadă solicitantului).