Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Certificat privind Starea Civilă

Programarea este obligatorie un solicitant = o programare Persoana care solicită concomitent transcrierea mai multor acte de stare civilă, va înregistra o singură programare

Certificat privind Starea Civilă
 • - în termen de 30 zile - 36 euro
 • - în termen de 60 zile - 29 euro

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Certificatul privind Starea Civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și 2 fotocopii al cetățeanului moldovean;
 • certificat de căsătorie/divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz (2 fotocopii);
 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, în cazul depunerii actelor prin reprezentant);
 • în anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte, funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate în Republica Moldova.
 • dovada achitării taxelor consulare.
 • Pentru solicitarea actului este necesară prezența la ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova.
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite Ambasadei.
 • Pentru a fi valabil în Grecia/Cipru, Certificatul privind Starea Civilă trebuie să conțină Apostila aplicată pe act. Serviciul Apostila este disponibil doar în Republica Moldova – Ministerul Justiției. Prin intermediul oficiilor consulare Apostila nu poate fi aplicată, pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați rubrica Apostila.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).
 • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la cîteva ore la cîteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.