Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Declarații Certificate Confirmari

Programarea este obligatorie: o cerere = o programare

  • Certificat de confirmare a faptelor - 25 euro (se eliberează în ziua prezentării solicitantului la Ambasadă)

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Certificatul de confirmare a faptelor emis de Ambasadă reprezintă un document oficial ce certifică anumite fapte sau acțiuni ale cetățeanului Republicii Moldova, ca exemplu: autenticitatea unui document; clarificarea divergențelor din actele de identitate sau de stare civilă ale persoanei (nume/prenume, schimb de nume/prenume, păstrarea numelui după căsătorie și/sau divorț/deces soț/soție, locul nașterii indicat incomplet sau divers în acte, starea civilă a persoanei, alte situații), certificat privind componența familiei, ș.a.

Certificatul de confirmare a faptelor are de regulă un conținut divers în dependență de cazul individual al persoanei.

  • actul de identitate moldovenesc (pașaport valabil sau expirat, după caz);
  • actele asupra cărora urmează să se expună cu clarificări Ambasada (act de naștere, act de căsătorie, pașaport, acte ai membrilor familiei, ș.a.).
  • Certificatul de confirmare este emis în limba română.
  • Certificatul de confirmare eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare/apostilare.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
  • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.)