Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Renunțarea la Cetățenia Republicii Moldova

Programare obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 12 luni de la data depunerii cererii
 • Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenie – 350 euro.

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Republica Elenă sau Republica Cipru, luaţi la evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova la Atena, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.
Pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenia Republicii Moldova solicitantul va prezenta:
 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Republica Elenă (Republica Cipru), data şi temeiul primirii permisului de şedere în Republica Elenă (Republica Cipru), data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Republica Elenă (Republica Cipru), datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual);
 • adeverinţa de la organele locale din Republica Elenă (Republica Cipru), despre componenţa familiei, apostilată
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei elene sau a altui stat, ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii), apostilată;
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi),certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi), certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • declaraţia în scris a copilului în vârstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi se certifică de către funcţionarul consular al Ambasadei;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenia Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii. Toate documentele eliberate de organele competente elene/cipriote sau ale altui stat, urmează a fi apostilate.
ATENȚIE!
 • Examinarea cererii durează până la 12 luni din data depunerii la Ambasadă. În cazul apariției numelui DVS în lista "Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunțării la cetăţenia Republicii Moldova", urmează să solicitați de la ambasadă adeverința de renunțare la cetățenia Republicii Moldova
 • Adeverința se eliberează la prezentarea pașaportului solicitantului, cu retragerea ulterioară a acestuia.
 • Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în prealabil, cu 2 zile până la prezentarea solicitantului la sediul Ambasadei, utilizând metode disponibile solicitantului (prin transfer bancar/internet banking, prezentare fizică a plătitorului la bancă, ș.a.).