Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Redobîndirea Cetățeniei Republicii Moldova

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
  • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 20 euro;

RECHIZITELE BANCARE ALE AMBASADEI

Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR5001101040000010448048131
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Atenție!!! În destinația plății obligatoriu se va indica SERVICIUL SOLICITAT (Ex: Pașaport, Procură ș.a.)

Plata pentru serviciile consulare
în baza cardului bancar
poate fi efectuată la sediul Ambasadei.
Nu se acceptă plata cu bani în numerar (cash)
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Republica Elenă sau Republica Cipru, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasadă.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
  • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetățeniei;
  • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
  • actul de identitate valabil (pașaport, buletin) aflat în posesie.
  • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
  • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
  • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii.

 

Toate documentele eliberate de organele competente elene/cipriote sau ale altui stat, urmează a fi apostilate. Documentele necesare pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.